Kontakty

Obchodné meno:
            ProfiCar Shop, s.r.o.
            Partizánska 168, 018 41 Dubnica nad Váhom
            Tel:     +421 42 444 00 28
            Mob:  +421 903 771 371
                        +421 908 526 986
            E-mail: obchod@proficar-shop.sk
 
GPS:   S 48,9551
            V 18,1694
 
IČO: 36 352 951
IČ DPH: SK2022156004
Registrácia: OR OS TN, Oddiel Sro, Vložka č. 16620/R

 

Bankové spojenie:
      FIO Banka:       SK19 8330 0000 0025 0100 4295 / TATRSKBX
      Tatra Banka:     SK36 1100 0000 0026 2506 8370 / FIOZSKBA
 
Otváracie hodiny:
Pondelok      8:00 - 17:00
Utorok          8:00 - 17:00
Streda           8:00 - 17:00
Štvrtok          8:00 - 17:00
Piatok           8:00 - 17:00
Sobota          8:00 - 12:00
Nedeľa         Zatvorené

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: +421 326 400 109
fax č.: +421 326 400 108