Obchodné podmienky

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky eshop.proficar-shop.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť ProfiCar Shop s.r.o., so sídlom: Partizánska 168, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 352 951,  zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.16620/R.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, všetko v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká e-mailovým potvrdením objednávky  zo strany predávajúceho. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

3) AKO NAKUPOVAŤ

U nás môžete nakupovať po registrácii, alebo bez registrácie.

 

3.1. REGISTRÁCIA

Pred nákupom Vám odporúčame registráciu na našom e-shope v sekcii “Registrácia“.

Do registračného formulára zadajte Vaše kontakte údaje , voliteľným zaškrtnutím políčka “Chcem odoberať newsleterry” máte možnosť odoberať informačné e-maily o našich nových produktoch a akciách.

Po vyplnení údajov kliknite na odkaz “ODOSLAŤ”

Po tomto kroku Vám budú zaslané na uvedený e-mail (v registračnom formulári), prihlasovacie údaje (meno, heslo)

V ďalšom kroku sa môžete prihlásiť na naše stránky pomocou odkazu “Prihlásenie” .

 

3.2.VÝBER A OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar si môžete vybrať podľa kategórií v ľavom menu , alebo ho vyhľadať v katalógoch výrobcov ( podľa Vášho typu automobilu/motocyklu ) ktoré sú umiestnené v ľavom menu. Následne môžete tovar nájsť na našom e-shope , alebo sa o dostupnosti daného produktu informovať prostredníctvom  kontaktného formulára v sekcii “Napíšte nám“. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka stlačením tlačidla “Do košíka”. Do košíka môžete vkladať aj viac kusov tovaru, v nákupnom košíku sa celková cena objednávky automaticky prepočítava. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

 

3.3. DOPRAVA

Pred dokončením objednávky máte možnosť vybrať druh dopravy a to:

 

– Kuriérom (aktuálne neponúkame)

 

– Poštou

 

– Osobný nákup po predchádzajúcej rezervácii tovaru na predajni (platí najmä pre vybrané elektrické diely, napr. snímače, prepínače, relé, riadiace jednotky a pod.)

 

Doprava kuriérom – Kuriér Vám tovar doručí osobne na určenú adresu. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla počas pracovných dní v čase medzi 8 – 18 hod.  Odberateľ je  povinný  skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, odporúčame zásielku neprebrať alebo uviesť túto skutočnosť do preberacieho zápisu a tiež je potrebné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr do 24 pracovných hodín (počas pracovných dní v pondelok až piatok v čase od 8,00 do 17,00hod.) od prebratia balíka na tel. číslo: 042/444 00 28. Akékoľvek reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú po tomto termíne firmou ProfiCar Shop s.r.o. akceptované.

 

Doprava poštou – Tovar do hmotnosti 5kg zasielame na žiadosť zákazníka Slovenskou poštou, s prevzatím na jeho najbližšej pošte. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou. Odberateľ je  povinný  skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky bezprostredne po jej prebratí. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, odporúčame zásielku neprebrať alebo uviesť túto skutočnosť do preberacieho zápisu a tiež je potrebné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr do 24 pracovných hodín (počas pracovných dní v pondelok až piatok v čase od 8,00 do 17,00hod.) od prebratia balíka na tel. číslo: 042/444 00 28. Akékoľvek reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú po tomto termíne firmou ProfiCar Shop s.r.o. akceptované.

 

Rezervácia tovaru na kamennej predajni – Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v našej kamennej predajni na adrese: ul. Partizánska 168 v Dubnici nad Váhom. Zaznačením možnosti „Rezervácia tovaru na kamennej predajni“ v objednávke sa rozumie rezervácia tovaru na predajni na meno objednávateľa za cenu, zverejnenú v internetovom obchode. Pri osobnom odbere neplatíte cenu prepravy ani žiaden iný poplatok.

 

Cena dopravy:

Kuriér – cena prepravy je stanovená na 6,-€ s DPH do 10kg hmotnosti zásielky. Maximálne rozmery zásielky sú stanovené na 300cm obvodovej dĺžky, najdlhší rozmer je max. 175cm.

Pri zásielke o hmotnosti nad 10kg a nadrozmernej veľkosti Vás budeme kontaktovať s informáciou o cene prepravy.

 

Pošta – cena prepravy je stanovená na 4,70€ s DPH pri zásielke typu doporučený list (hmotnosť do 2 kg a obvodová dĺžka (súčet 3 strán zásielky) max. 90cm, pričom najdlhší rozmer je max. 60cm).

Pri zásielke o hmotnosti nad 2kg a nadrozmernej veľkosti Vás budeme kontaktovať s informáciou o cene prepravy. 

 

Zľava z ceny dopravy: V prípade že hodnota objednávky tovaru vrátane všetkých zliav prekročí sumu 50,-€ s DPH, cenu dopravy zaplatíme za vás.

 

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

3.4.PLATBA

Pred dokončením objednávky si objednávateľ zvolí spôsob platby a to:

– Bankovým prevodom na náš účet vo FIO Banke alebo Tatra Banke podľa výberu zákazníka.

 

– Dobierkou (tento spôsob platby je spoplatnený sumou 1,50€ s DPH prirátanej k celkovej sume objednávky)

 

– Hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na predajni (bez ďalších poplatkov za prípravu a odovzdanie rezervovaného tovaru)

 

Pri spôsobe platby prevodom na náš bankový účet prosím zadajte ako variabilný symbol číslo objednávky ktoré Vám bude zaslané na uvedený e-mail v objednávke. Tovar Vám bude zaslaný ihneď po prijatí platby na náš bankový účet.

 

Bankové spojenie:

Fio Banka, a.s., číslo účtu: SK19 8330 0000 0025 0100 4295

Tatra Banka, a.s., číslo účtu: SK36 1100 0000 0026 2506 8370

 

Daňový doklad (faktúra) je dodávaná spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si doklad o nákupe prevezmete osobne spolu s tovarom.

 

3.5.CENY ZA TOVAR

Ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú na e-shope uvedené vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

3.6. ZÁSADY

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 pracovných hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme bezodkladne kontaktovať.

 

5) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Odoslanú objednávku môže objednávateľ do odoslania informácie o jej pripravení k expedícii bez udania dôvodu zrušiť a to telefonicky alebo e-mailom. V prípade telefonického avíza o úmysle zrušiť objednávku bude potrebné jeho potvrdenie formou e-mailu.

 

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar pre Vás pripravíme na základe Vašich preferencií na odoslanie alebo prevzatie na predajni v súlade s bodom 3.3 týchto podmienok. V odôvodnených prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo zmeny ceny poštovného v závislosti na rozmeroch, hmotnosti a vlastností (napr. krehkosti) objednaného tovaru. O tejto skutočnosti budeme objednávateľa e-mailom alebo telefonicky bezodkladne informovať.

Pri preberaní tovaru označeného ako krehký (svetlá, spätné zrkadlá, karosárske diely, a pod.) od kuriéra alebo na pošte zvlášť odporúčame skontrolovať tovar priamo pri jeho preberaní na pošte, alebo v prítomnosti poštového kuriéra. V prípade, že tovar bude poškodený, odporúčame spísať reklamáciu priamo pri jeho preberaní od pošty, alebo kuriéra aby sme predišli komplikáciám pri reklamácií.

 

7) DODACIA LEHOTA

Dodacia doba úzko súvisí s výberom spôsobu dopravy. V prípade výberu prepravy kuriérom je tovar odoslaný spravidla do 24 hodín ak je tovar skladom na našej predajni a do 72 hodín ak je tovar na sklade dodávateľa od písomného potvrdenia objednávky. V prípade výberu prepravy poštou tovar je doručený od 2 – 4 pracovných dní od písomného potvrdenia objednávky. V prípade, že nebude možné tieto termíny z dôvodu aktuálnej nedostupnosti objednaného tovaru na sklade dodávateľa dodržať, budeme objednávateľa o predpokladanom termíne vybavenia objednávky písomne informovať.

 

8) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme po vzájomnej dohode za iný tovar. Výmenu tovaru je možné zrealizovať najneskôr do 14 dní od jeho odoslania po obdržanie tovaru predávajúcim k výmene. Po 14 dňoch výmenu tovaru neakceptujeme. Tovar vymieňame iba za tovar v rovnakej alebo vyššej cenovej hladine, s doplatkom prípadného cenového rozdielu. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu kuriérskou spoločnosťou, alebo poštou. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. S týmto nie je dotknuté zákonné právo na vrátenie tovaru v lehote 14 dní.

Tovar pri výmene musí spĺňať nasledovné podmienky:
– nepoužívaný
– nepoškodený
– kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
– v pôvodnom (nepoškodenom alebo inak znehodnotenom) obale

Zakúpené elektrické diely nie je možné vymeniť.

 

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.
Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci udeľuje svoj súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho predávajúcim. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.eshop.proficar-shop.sk v časti “Prihlásenie ” (samozrejme iba v prípade registrácie zákazníka)

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

10) ZÁRUKA NA VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

Prípadné reklamácie sa vždy snažíme vyriešiť k spokojnosti zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a následne dodávateľovi. Na poškodenie tovaru spôsobené prepravcom za záruka poskytovaná výrobcom na výrobné vady nevzťahuje. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. a) vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní
  b) vady zapríčinené nesprávnym použitím
  c) vady zapríčinené nesprávnou alebo neodbornou montážou
  d) vady zapríčinené nesprávnym skladovaním
  e) vady spôsobené pri preprave tovaru k odberateľovi

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o zamýšľanej reklamácii dopredu telefonicky, e-mailom (obchod@proficar-shop.sk), či písomne doporučeným listom
2) Tovar bezodkladne zašlite (nie na dobierku) na našu adresu
3) Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu
4) Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nákupe reklamovaného tovaru v našom obchode, reklamačný formulár našej firmy, v prípade použitia dielu vo vozidle potvrdený doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele, ktorý chce kupujúci reklamovať, fotokópiu technického preukazu vozidla, v ktorom bol reklamovaný diel namontovaný.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne a o výsledku rozhodnutia informuje odberateľa telefonicky alebo písomne na uvedený kontakt. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, alebo jeho zaslanie dodávateľovi na posúdenie oprávnenosti reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa fyzického doručenia reklamovaného tovaru dodávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

11)VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z..

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto zasielajte späť:
– nepoužívaný
– nepoškodený
– kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
– v pôvodnom, fyzicky nezničenom obale (otvorenie obalu šetrným spôsobom za účelom kontroly a odskúšania tovaru je akceptované)

Odporúčame vám najmä drahší tovar pri preprave poistiť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielku zaslané na dobierku. Kúpnu cenu tovaru, Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.eshop.proficar-shop.sk .
 2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.